iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

Reklama - TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS - CORSSFIT

Reklama - Kredyty Krotoszyn - FinUP Partner - Tomasz Gierko


AUTOPROMOCJA - Zamów reklamę internetową! na iKrotoszyn.plReklama - Bar u Żaby - Kurczak z Rożna - Smażalnia Ryb

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Reklama internetowa w gazecie
Wtorek
18
czerwiec
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
24
25
26
27
28

Reklama internetowa w gazecie
Artykuł sponsorowany

Działalność samorządu gminnego w Krotoszynie w latach 2014-2018

2018-10-03 12:10:00

Podsumowano działalność samorządu gminnego w Krotoszynie w latach 2014 - 2018.

 
Krotoszyński samorząd od początku swego istnienia nie szczędzi wysiłków, by dobrze służyć samorządowej wspólnocie. Nie pomijamy żadnej sfery samorządowego życia i współpracujemy ze wszystkimi, którym na sercu leży dobro gminy: z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami czy klubami sportowymi. Aby rozwój gminy był trwały, trzeba go opierać na przemyślanej polityce finansowej. Że taką właśnie politykę gmina Krotoszyn prowadzi, świadczy ocena wydana przez agencję ratingową INC Rating Sp. z o.o. z Poznania. Spośród 2792 jednostek samorządowych w Polsce Krotoszyn znalazł się w gronie 319 jednostek, które otrzymały bardzo wysoką ocenę, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Jest to dowód na racjonalne zarządzanie środkami publicznymi i prawidłowe wypełnianie mandatu zaufania uzyskanego od wyborców. Zapraszam Państwa do lektury bardzo skróconego podsumowania kadencji 2014-2018, które da Państwu obraz rozwoju gminy w ostatnich latach.
 

 

Franciszek Marszałek

Burmistrz Krotoszyna
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W latach 2014-2018 gmina osiągnie dochód budżetowy w wysokości ponad 710 milionów zł, wydatki budżetowe natomiast poniesie na kwotę 711 milionów. Wydatki majątkowe w latach 2014 – 2018 przekroczą kwotę 90 milionów złotych, co oznacza, że średnio co roku wydawaliśmy na inwestycje prawie 23 miliony złotych. Najtrudniejszy, a zarazem rekordowy, jest rok 2018. Na około 80 inwestycji planujemy wydać prawie 44 miliony złotych. Ta kumulacja środków wyniknęła z konieczności pozyskiwania środków zewnętrznych w unijnej perspektywie lat 2014 – 2020, która teraz dopiero wchodzi w stadium realizacji.

 

Jednym z mierników gospodarczego rozwoju gminy jest wielkość powierzchni, na której prowadzi się działalność gospodarczą. 31 grudnia 2014 roku obejmowała ona 515 tysięcy metrów kwadratowych, natomiast trzy lata później ponad 557 tysięcy metrów. W roku 2014 dochody gminy liczone na jednego mieszkańca wynosiły 3 147 złotych, w roku 2017 natomiast 4008 zł. Z poręczeń Samorządowego Funduszu Doręczeniowego w Gostyniu do końca roku 2017 skorzystało 224 krotoszyńskich przedsiębiorców, a suma poręczeń zbliżyła się do 20 milionów zł.

 

Kiedy w grudniu 2014 rozpoczynała się nowa kadencja samorządowa, trwały prace związane z modernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i budową hali sportowo-widowiskowej z dofinansowaniem programu JESSICA 1, termomodernizacją budynku Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oraz przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków. Prace te zakończyły się w roku 2015. Dofinansowaliśmy budowę prowadzącego do Henrykowa ciągu pieszo-rowerowego realizowanego przez starostwo powiatowe na ulicy Kozala. Dokonano rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Benicach oraz termomodernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Gorzupi. W Kobiernie i Tomnicach powstały obiekty kulturalno-rekreacyjne. Do dyspozycji zwiedzających oddaliśmy rekonstrukcję jednego z prehistorycznych kurhanów w lasach smoszewskich.

 

Zdjęcie: Druga sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie. Radni i władze Urzędu Miejskiego w Krotoszynie; Rząd I, od dołu: Krzysztof Manista, Krzysztof Kierzek (II wiceprzew. RM), Zofia Jamka (przew. RM), Franciszek Marszałek (burmistrz), Natalia Robakowska (I wiceprzew. RM), Mirosław Gańko; Rząd II: Darian Paszek, Maria Właśniak, Paweł Sikora, Maria Wygralak (do 26 VIII 2016), Cezary Grenda, Beata Pospiech (sekretarz gminy); Rząd III: Anna Sikora, Andrzej Pospiech, Janusz Bartoszewski, Wiesław Sołtysiak, Jolanta Borska; Rząd IV: Grzegorz Majchszak, Karol Kaj, Ryszard Czuszke (I zast. burmistrza), Jan Zych, Paweł Grobelny, Sławomir Augustyniak, Ryszard Łopaczyk; Nieobecni na zdjęciu: Bronisław Kaczmarek (od 29 XII 2016r.), Joanna Król-Trąbka (II zast. burmistrza), Grzegorz Galicki (skarbnik gminy) .

 

W roku 2016 zakończyliśmy proces rewitalizacji ulic wokół rynku. Wyremontowaliśmy ulicę Piekarską, Kaliską, Kaszarską, Gołębią i część ulicy Farnej. Także w tym przypadku skorzystaliśmy ze środków finansowych Inicjatywy JESSICA. Zmodernizowano obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasnym Polu i w Benicach.

 

Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym zrealizowanym w roku 2017 była termomodernizacja Szkoły Podstawowej numer 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoły Podstawowej w Biadkach oraz Przedszkola numer 5 w Krotoszynie. Te trzy obiekty zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozbudowano także Wiejski Dom Kultury w Chwaliszewie. Zakończono termomodernizację w Szkole Podstawowej numer 5. Na tę inwestycję otrzymaliśmy pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wynoszącą 80% kosztów. Zmodernizowano boisko w obecnej Szkole Podstawowej numer 5. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pomogło wybudować drogę łączącą Kobierno i Nowy Folwark.

 

W końcu sierpnia 2018 roku miał miejsce odbiór zmodernizowanego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8. Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebudowano Wiejski Dom Kultury w Różopolu. Trwa przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie. Dobiegła końca budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół w Orpiszewie.

 

Rozpoczęty przebudową rynku proces unowocześniania i upiększania naszego miasta jest kontynuowany rozpoczętą we wrześniu 2018 roku rewitalizacją alei Powstańców Wielkopolskich, przebudową pomieszczeń kina i utworzeniem ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na Błoniu. Inwestycja ta zostanie zrealizowana dzięki umowie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i programowi Jessica 2, z którego otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 20 milionów złotych. Jej spłata została rozłożona na dwadzieścia lat ze stałym oprocentowaniem tylko 0,5% w skali roku. Planowane koszty wyniosą prawie 34 miliony złotych. Rewitalizacja alei Powstańców Wielkopolskich potrwa do końca czerwca 2019 roku. W końcu kwietnia 2018 roku w miejskim parku stanęła woliera, w której zamieszkały różne gatunki ptaków. Do końca listopada tego roku park zostanie poddany rewaloryzacji.

 

Zdjęcie: 2016-06-13 - rewitalizacja uliczek wokół Rynku

 

W latach ostatniej kadencji wybudowano w Krotoszynie następujące ulice: Jarzębinową, Kossaka, Owocową, Szymanowskiego, Pszenną, Północną, Wyspiańskiego, Chełmońskiego, Rumiankową, Agrestową, Porzeczkową, Gronową, trwa budowa ulicy Jasnej. Nowe drogi powstały także na wsiach: w Unisławiu, Chwaliszewie, Smoszewie, Kobiernie, Roszkach, Ustkowie, Orpiszewie, Dusznej Górce, Wielowsi, Ugrzelach, Gorzupi, Biadkach i w Świnkowie. Są budowane lub tylko utwardzane destruktem pofrezowym, co jest dość tanim sposobem polepszania ich jakości. W latach 2017-2018 gmina dofinansowała kilka inwestycji powiatowych: budowę ulicy Ogrodowej, przebudowę fragmentu ulicy Stawnej, remont ulicy Koźmińskiej i Słodowej, budowę ulicy Chwaliszewskiej i poszerzenie ścieżki rowerowej do Chachalni. Drogi są budowane lub utwardzane destruktem pofrezowym. 

W czerwcu br. oddana została do użytku droga Brzoza - Kobierno.

 

Zdjęcie: 2018.06.13 - Odbiór drogi Brzoza - Kobierno

 

Unowocześniamy i budujemy oświetlenie uliczne, wymieniamy oprawy na energooszczędne, oddajemy do użytku nowe place zabaw i otwarte siłownie. Od początku maja mieszkańcy Krotoszyna mogą poruszać się po mieście rowerem miejskim. Do tej pory (połowa września 2018) zarejestrowało się 1213 jego użytkowników, którzy skorzystali z niego 8 600 razy. Ze 180 osobami podpisano umowy na dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne. W roku 2018 gmina przeznaczyła na ten cel 900.000 zł. Rozpoczęła się realizacja projektu o wartości ponad 8 milionów zł (z czego ponad 6 milionów to dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020), który dotyczy odnawialnych źródeł energii. W kilkuset gospodarstwach gminy powstaną produkujące ekologiczny prąd ogniwa fotowoltaiczne, a mieszkańcy będą płacić mniejsze rachunki za prąd.

 

Dzięki projektowi przygotowanemu i zrealizowanemu przez Miejski Zakład Komunikacji w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w roku 2017 mogliśmy zakupić siedem nowych niskoemisyjnych autobusów. Projekt obejmował także budowę ciągu pieszo-rowerowego do Kobierna, przebudowę placu manewrowego w siedzibie MZK oraz wdrożenie systemów zarządzania ruchem. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło aż 85%. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisało umowy na instalację do przetwarzania osadów i montaż ogniw fotowoltaicznych w oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie byłej gazowni przy ulicy Kobylińskiej.

 

Procesy modernizacyjne i renowacyjne w Krotoszynie obejmują nie tylko drogi i budynki, ale także sieć porozumiewania się i wymiany informacji ważnych dla funkcjonowania samorządowej wspólnoty. Przygotowujemy ją na funkcjonowanie w ramach nowoczesnych rozwiązań teleinformacyjnych, mieszczących się w zakresie idei związanych ze smart city – inteligentnym miastem, miastem, które charakteryzuje wielostronny przepływ informacji. Dzięki odpowiednim porozumieniom rozpoczęliśmy wdrażanie elektronicznych usług administracyjnych, obejmujących wszystkie urzędy gmin w powiecie i siedzibę powiatu krotoszyńskiego. Powstaną elektroniczne systemy obsługi obywateli naszego powiatu.

 

Zadaniem samorządu jest zapewnienie mieszkańcom gminy wszechstronnych warunków do rozwoju fizycznego i intelektualnego, co oznacza konieczność utrzymania, renowacji i rozbudowy obiektów sportowych, szkół, placówek kultury oraz odpowiednio nakierowane finansowe wspieranie działalności organizacji pozarządowych. Możliwość rozwijania pasji sportowych oferuje Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”. Na początku roku 2019 kryta pływalnia osiągnie liczbę 4 000 000 odwiedzających. Oferty kulturalne przygotowywane przez bibliotekę, muzeum czy KOK pozwalają mieszkańcom gminy nie tylko pogłębiać wiedzę i wrażliwość na sztukę, ale także dzięki imprezom przygotowywanym przez te ośrodki utożsamiać się ze społecznością, której są członkami. Działalność ośrodków kultury to konkursy i gry, prelekcje, publikacje, wystawy, koncerty. Nowe możliwości rozwoju życia kulturalnego stworzy rozpoczynająca się wkrótce przebudowa biblioteki – organizatora Święta Ulicy. Młodzież szkolna poznaje przeszłość Krotoszyna na muzealnych lekcjach historii, a wszyscy chętni, spacerując ulicami miasta według wskazówek zawartych w grze miejskiej. Do upowszechnienia kultury muzycznej wśród mieszkańców Krotoszyna przyczyniła się zaproponowana przez KOK seria koncertów pod wspólna nazwą Więc Wiec. Jest to przykład doskonałego współgrania działalności inwestycyjnej i kulturalnej. Rewitalizacja rynku sprawiła, że latem żyje on intensywnie także kulturą. Dzięki współpracy międzynarodowej natomiast mieszkańcy naszej gminy zyskują szansę poznawania innych krajów, pogłębiania wiedzy o świecie i zbierania przydatnych doświadczeń.

 

Rozwijająca się świadomość obywatelska sprawia, że coraz większą aktywnością wykazują się sołectwa i rady osiedli. Organizują one pikniki, festyny, konkursy i zawody, imprezy promujące dziedzictwo kulturalne wsi, dożynki, przygotowują te przedsięwzięcia we współpracy z urzędem miejskim, z gminnymi ośrodkami kultury i szkołami. Sołectwa swoje środki finansowe przeznaczają często na remonty budynków OSP, wiejskich obiektów kultury, zakup wyposażenia a nawet budowę dróg.

 

Władze Krotoszyna są bardzo zainteresowane rozwojem współpracy z gminami partnerskimi w Europie i Azji. Jej głównymi beneficjentami są szkoły, a efekty to otwartość naszej społeczności na świat i ogromne rozszerzenie horyzontów poznawczych młodzieży i dorosłych. W trwającej już kilka dziesięcioleci współpracy uczestniczyło kilka tysięcy mieszkańców gminy.

 

 
Fotorelacja
Reklama - OSK AS Maria Maśniak

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl


Reklama - Intermarche Krotoszyn - SupermarketReklama - CATERING DLA ZDROWIA - DIETA PUDEŁKOWA

Reklama - Zapytaj prawnika - przeczytaj porady prawne

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebraReklama internetowa w gazecie

iKrotoszyn.pl reklamy Szukasz pracwonika? Znajdź go z Nami!