iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - Biuro Podatkowo-Prawne Casus

Reklama - TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS - CORSSFIT

Reklama - OSK AS Maria Maśniak
PsiaArka Krotoszyn - Szkolenie PsówInformacja na temat możliwości reklamy w informatorze ślubnym
Informacja jak stworzyć prostą stronę www wraz z numerem kontaktowym

Autopromocja zakładki informatora ślubnego


Krotoszyn

II sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie (transmisja)

2018-11-29 12:11:00

Zdjęcie: screen YouTube
O godz. 10.00 rozpoczęła się II sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

b) wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

c) wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej,

d) wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej,

e) wyboru członków Komisji Rewizyjnej,

f) wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

g) ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Komisji Społecznej,

h) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,

i) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

j) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,

k) zmiany uchwały nr XLVII/368/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie,

l) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2019,

m) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego,

n) zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,

o) zmian w budżecie na 2018 rok,

p) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta i Gminy Krotoszyn w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie,

q) wynagrodzenia Burmistrza Krotoszyna.

8. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

9. Wolne głosy.

10. Zakończenie obrad.

 

Transmisja tutaj.

 
Źródło: krotoszyn.pl


Reklama - Centrum Rolno-Ogrodnicze w Krotoszynie - Centnas


Reklama - Serwis felg - prostowanie, spawanie i odnowa
Reklama - EUROWARSZTAT Kaczmarek
Reklama - Ubezpieczenia Zduny Ryszard Teodorczyk


sławomir Glód
LOMBARD SMOK


Reklama internetowa w gazecie
Reklama internetowa w gazecie

Autopromocja ikrotoszyn.pl

Reklama internetowa w gazecie

iKrotoszyn.pl reklamy iKrotoszyn.pl reklama w sieci gazet