iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS - CORSSFIT

Reklama - SEZAM VOX KROTOSZYN - SKŁADY BUDOWLANE

Reklama - Centrum Rolno Ogrodnicze w Krotoszynie

Reklama - Sprzedam mieszkanie
Rynek Pracy powiatu krotoszyńskiego - oferty pracy oraz artykuły tematyczne

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Reklama internetowa w gazecie
Czwartek
25
kwiecień
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30

Reklama internetowa w gazecie
Krotoszyn

II sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie (transmisja)

2018-11-29 12:11:00

Zdjęcie: screen YouTube
O godz. 10.00 rozpoczęła się II sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

b) wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

c) wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej,

d) wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej,

e) wyboru członków Komisji Rewizyjnej,

f) wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

g) ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Komisji Społecznej,

h) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,

i) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

j) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,

k) zmiany uchwały nr XLVII/368/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie,

l) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2019,

m) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego,

n) zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,

o) zmian w budżecie na 2018 rok,

p) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta i Gminy Krotoszyn w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie,

q) wynagrodzenia Burmistrza Krotoszyna.

8. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

9. Wolne głosy.

10. Zakończenie obrad.

 

Transmisja tutaj.

 
Źródło: krotoszyn.plReklama - OSK AS Maria MaśniakReklama - Intermarche Krotoszyn - Supermarket

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.plReklama - Pralnia LAGUNA Łukasz Kaczmarek
Reklama - EUROWARSZTAT Kaczmarek
Reklama - Zapytaj prawnika - przeczytaj porady prawne

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra

Reklama internetowa w gazecie

iKrotoszyn.pl reklamy Szukasz pracwonika? Znajdź go z Nami!