iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS - CORSSFIT

Reklama - SEZAM VOX KROTOSZYN - SKŁADY BUDOWLANE

Reklama - Centrum Rolno Ogrodnicze w Krotoszynie

Reklama - Sprzedam mieszkanie
Rynek Pracy powiatu krotoszyńskiego - oferty pracy oraz artykuły tematyczne

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Reklama internetowa w gazecie
Czwartek
25
kwiecień
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30

Reklama internetowa w gazecie
Krotoszyn

Krotoszyński szpital zagrożony?

2018-09-04 13:09:00

Zdjęcie: Archiwum
Blisko 200 dyrektorów szpitali powiatowych w Polsce, w tym Krzysztof Kurowski – dyrektor SPZOZ w Krotoszynie i 120 starostów z całego kraju wzięło udział w spotkaniu jakie odbyło się w Warszawie (30 sierpnia), a zorganizowane zostało jako wyraz zaniepokojenia dyrektorów niezaplanowanymi zmianami w polityce zdrowotnej państwa.

Spotkanie zorganizował Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, który po konferencji wystosował do Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia trzy postulaty. Zostały one sformułowane w Stanowisku Ogólnopolskiego Związku Pracowników Szpitali Powiatowych podjętym wspólnie z Zarządem Związków Powiatów Polskich.   
 
 
W przypadku niespełnienia postulatów, dyrektorzy szpitali zapowiedzieli, że zmuszeni będą wypowiadać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdyż kierowane przez nich placówki nie będą miały pieniędzy na pokrycie kosztów, jakie pociągają za sobą ostatnie decyzje ministra zdrowia. Szpitale nie przyjmą (także – przyp. red.) kolejnych propozycji finansowania świadczeń, w tym w ramach tzw. "umowy sieciowej".  
 
 
 
Minister Szumowski zdecydował o wprowadzeniu od 1 września 2018 r. dodatkowego dodatku 1.100 zł dla pielęgniarek, który wliczany ma być do wynagrodzenia podstawowego. Tym samym zmienił postanowienia zawarte w Ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które zakładały, że w latach 2017-2021 systematycznie rosnąć będą wynagrodzenia personelu pielęgniarskiego. Zapisy tej ustawy są realizowane przez SPZOZ w Krotoszynie. 
 
 
 
Po drugie, minister przesunął termin (z końca 2019 r. na 1 stycznia 2019 r.) wprowadzenia w życie nowych ustaleń w sprawie norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w szpitalach, co skutkować ma większą ilością zatrudnianych pielęgniarek.   
 
 
 
Jak czytamy w Stanowisku: stale rosnąca presja płacowa, nasilona przez podpisywanie przez Ministra Zdrowia porozumienia z kolejnymi grupami zawodowymi bez zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania wynikających z nich zobowiązań skutkuje pogłębieniem niestabilności finansowej szpitali powiatowych. (…)
Ministerstwo Zdrowia wprowadzając (...) regulacje prawne przenosi odpowiedzialność prawną za zapewnienie świadczeń zdrowotnych wyłącznie na podmioty lecznicze, nie stwarzając podmiotom leczniczym odpowiednich ku temu warunków. 
 
 
 
Postulaty skierowane do ministra zdrowia: 
 
 
 
- Zwiększenie finasowania szpitali powiatowych poprzez wzrost o co najmniej 15 proc. wyceny świadczeń kontraktowanych z NFZ. 
Zdaniem dyrektorów obecna wycena, przy wzrastających kosztach utrzymania szpitali oraz rosnących płacach personelu jest zbyt niska. - Zwiększenie wartości umów dotyczyć ma wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej wymagających zaangażowania personelu medycznego i niemedycznego – czytamy w Stanowisku. 
   
- Odroczenie wprowadzenia norm zatrudnienia pielęgniarek, które skutkować miałyby od 1 stycznia 2019 r. zwiększeniem zatrudnienia personelu średniego na oddziałach. 
Wydane przez ministra zdrowia rozporządzenie w tej sprawie nie uwzględnia zdaniem dyrektorów i samorządowców obecnej sytuacji faktycznej, w której większość personelu średniego jest w zaawansowanym wieku, a młode pielęgniarki czy pielęgniarze, po skończeniu studiów nie podejmują pracy w zawodzie, lub podejmują ją, ale zagranicą.     
Dyrektorzy szpitali sugerowali, by przepis o wprowadzeniu nowych norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego - skądinąd pozytywny dla pacjentów - mógł obowiązywać wówczas, gdy wzrośnie liczba nowych pielęgniarek. Sygnalizowano też, by ministerstwo podjęło systemowe działania polegające na zmianie systemu kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. Obecnie można ten zawód zdobyć podejmując jedynie studia. Proponowano, by powrócić do kształcenia pomaturalnego, bez konieczności studiowania.      
  
- Zmiana w zasadach zatrudniania lekarzy rezydentów, polegająca na zwiększeniu ich liczby w szpitalach powiatowych. Obecnie lekarze rezydenci pracują w zdecydowanej większości w dużych szpitalach klinicznych.
Wnioskowano zatem o wprowadzenie zmiany w kształceniu podyplomowym lekarzy, która spowoduje, że znaczna ilość absolwentów podejmie kształcenie specjalistyczne w szpitalach powiatowych, co pozwoli na odnowienie kadry w latach kolejnych. Aktualnie szpitale powiatowe praktycznie nie korzystają z pracy rezydentów, co jest spowodowane przejmowaniem rezydentur przez szpitale kliniczne. W ocenie sygnatariuszy stanowiska niezbędne jest wprowadzenie zmian, zgodnie z którymi część okresu rezydentury będzie realizowana w szpitalach I lub II stopnia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia sieci szpitali – brzmi tekst Stanowiska.   
 
 
W krotoszyńskim szpitalu pracuje 5 rezydentów. 
 
 
- Dyrektorzy i samorządowcy wyrazili swoje zaniepokojenie narzucanymi regulacjami, które większość szpitali powiatowych w Polsce postawią w dramatycznej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Na spotkaniu przedstawiono analizę, pokazującą dane zebrane z kilkuset szpitali. Już teraz mamy do czynienia z tendencją zadłużania się placówek. Ostatnie postanowienia ministra zdrowia i brak decyzji o zwiększeniu finansowania szpitali jeszcze bardziej utrudnią ich działalność. Dotyczy to również naszego szpitala w Krotoszynie. 
To wygląda tak, że ministerstwo zdrowia określa jak mają działać szpitale, pomija wcześniejsze ustalenia i mówi byśmy poradzili sobie z tym sami. To jest bardzo trudna sytuacja - powiedział Krzysztof Kurowski.  
 
 
 Reklama - OSK AS Maria MaśniakReklama - Intermarche Krotoszyn - Supermarket

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.plReklama - Pralnia LAGUNA Łukasz Kaczmarek
Reklama - EUROWARSZTAT Kaczmarek
Reklama - Zapytaj prawnika - przeczytaj porady prawne

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra

Reklama internetowa w gazecie

iKrotoszyn.pl reklamy Szukasz pracwonika? Znajdź go z Nami!