iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

Reklama - TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS - CORSSFIT

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Krotoszynie.


AUTOPROMOCJA - Zamów reklamę internetową! na iKrotoszyn.pl


Rynek Pracy powiatu krotoszyńskiego - oferty pracy oraz artykuły tematyczne

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Reklama internetowa w gazecie
Środa
24
lipiec
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
Krotoszyn

Ruszył Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

2019-05-09 11:05:00

W budynku PCPR przy ul. Floriańskiej w Krotoszynie rozpoczął działalność Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, świadkom przestępstw i ich rodzinom. Jest on jedną z ośmiu placówek prowadzonych przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kaliszu i utworzony został w ramach współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, a współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Ośrodek udzielał będzie wielopłaszczyznowej bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz ich rodzinom. Będzie to pomoc: prawna, psychologiczna, psychiatryczna, tłumaczy migowych i językowych, ale również materialna. - W ramach pomocy materialnej będzie opłacany zakup żywności, odzieży, sprzętu rehabilitacyjnego, leków, opłacany będzie remont i czynsz mieszkań, odpoczynek dzieci i młodzieży, żłobków, przedszkoli, kursów, szkoleń związanych z przekwalifikowaniem zawodowym, itd. Wskazana pomoc udzielana będzie przez Punkt Lokalny w Krotoszynie - mówi Magdalena Kowalska, dyrektor Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kaliszu (i podlegających pod niego Punktów Lokalnych). Dodatkowo w Kaliszu, przy Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem działa mieszkanie interwencyjne.

 

Pomoc specjalistów, jak i materialna dotyczyła będzie wyłącznie szkód poniesionych w wyniku przestępstwa, bycia świadkiem przestępstwa czy bycia członkiem rodziny wskazanych osób! Udzielana będzie w okresie do pięciu lat od momentu wystąpienia przestępstwa do momentu zgłoszenia się do Ośrodków lub do pięciu lat wystąpienia skutków przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu, życiu, lichwy, alimentacyjnego, komunikacyjnego, przestępstwa bankowego, na tle seksualnym, popełnionych przez pracodawcę i innych. Dotyczy zarówno szkód  wyrządzonych przez osoby, jak i instytucje oraz wszelakie podmioty.

 

W celu otrzymania w/w form pomocy należy zgłosić się do osobiście do Okręgowego Ośrodka lub Punktu Lokalnego, wypełnić prosty wniosek o udzielenie pomocy. Przy złożeniu wniosku należy okazać się dokumentami potwierdzającymi wystąpienie przestępstwa (z policji, prokuratury, sądów, Centrów Interwencji Kryzysowych, lekarskimi, innymi) oraz przedłożyć kserokopie tych dokumentów. W szczególnych wypadkach pomoc będzie udzielana na oświadczenie.

 

Przy Ośrodku działał będzie multidyscyplinarny zespół składający się z:

-  pracowników pierwszego kontaktu

-  psychologów, psychiatrów,

-  prawników

- mediatorów, kuratorów sądowych

- tłumacza języka migowego, tłumaczy języków obcych.

 

Punkt Lokalny w Krotoszynie czynny  będzie:

- we wtorek od 15.30 do 19.30

- w czwartek 15.30 – 19.30.

 

- Ośrodek jest odpowiedzią na potrzebę wprowadzenia jednolitych standardów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz ich najbliższym. Udzielona pomoc złagodzi cierpienie będące efektem doznanych krzywd. Pozwoli na szybszy powrót do zdrowego, normalnego funkcjonowania. Skróci czas cierpień fizycznych oraz psychicznych - mówi ks. Sylwester Sowizdrzał, Dyrektor Centrum Księdza Orione w Kaliszu.

 

Realizacja zadania wpłynie na zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatów objętych projektem, zarówno pod względem prawnym, psychologicznym jak i materialnym w odniesieniu do pokrzywdzonych przestępstwami, ich najbliższych oraz świadków i ich najbliższych, zarówno w czasie jak i po popełnieniu przestępstw na ich szkodę.

Poradnictwo prawne i mediacje wzmocnią ich położenie w stosunku do sprawców, jak i organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna wzmocni pewność siebie, pomoże wyjść z poczucia bezradności. Pomoc materialna pozwoli zapobiec zapaści finansowej rodzin pokrzywdzonych. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pozwoli na znalezienie lepszej oferty pracy, która przyniesie poczucie bezpieczeństwa finansowego.

 

Potrzebę utworzenia Ośrodka potwierdzają statystki policyjne. W Wielkopolsce w roku 2016 doszło do 61 705 przestępstw, a w 2017 do niewielu mniej 57 485 (wg danych statystycznych na www.policja.pl).

 

Szczegółowe informacje na temat udzielanego wsparcia można uzyskać również pod numerem całodobowej infolinii:  62 723 20 06, e-mail: pokrzywdzeni.kalisz@gmail.com

 

 


Reklama - CATERING DLA ZDROWIA - DIETA PUDEŁKOWA

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl


Reklama - Intermarche Krotoszyn - SupermarketReklama - OSK AS Maria Maśniak

Reklama - Zapytaj prawnika - przeczytaj porady prawne

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebraiKrotoszyn.pl reklamy Szukasz pracwonika? Znajdź go z Nami!